Förslag för nya och höjda skatter för onlinespel i Ungern

I ett försök att bekämpa landets pengabekymmer har Ungerns finansminister, Gyorgy Matolcsy, föreslagit nya skatter inom områden som betraktas som lyxspendering, som t.ex. onlinespelande.

”En del skatter kommer att höjas inom exempelvis vadslagning, alkohol och tobak. Vi kommer att höja skatter som är kopplade till utgifter som inte utgör de viktigaste i livet, och vi kommer att sätta stopp för alla utgifter som inte behöver göras det här året.”

Matolcsy har även antytt att det inte bara är fysisk vadslagning som ska beskattas, och att regeringen nästa år kommer att införa nya skatter som berör vadslagning online. Han säger att en kommitté inom parlamentet har undersökt flera nya idéer, och att ”konceptet att beskatta vadslagning online håller på att förberedas”.

Hur snart den nya skatten kommer att införas är dock inte klargjort. Skattehöjningen för spelautomater står redan inför parlamentet och skulle kunna träda i kraft innan årets slut.

Vadslagning är bara ett av de områden där nya skatter införs, och finansminister Matolcsy understryker att många av de skatter som berör vadslagning har stått oberörda sedan 2005. Ungerns premiärminister, Viktor Orban, ger stöd åt finansministerns beslut och påpekar att nya skatter redan har riktats mot matprodukter som innehåller en hög mängd fett, salt och socker, och att dessa skatter beräknas dra in omkring 70 miljoner euro per år.

Likt många andra länder inom EU har Ungern på sistone haft en lägre än förväntad tillväxt, och regeringen överväger nu en rad åtgärder för att arbeta bort 2011-års budgetunderskott på 350 miljoner euro. Regeringen hoppas på att de nya skatteåtgärderna ska minska statsskulden från 77 % av BNP till 73 %.