Internet Spel Operatörer på Konferens i London den 26 januari


Gamla Billingsgate marknaden i London kommer att sjuda av energi då partners inom onlinespelsindustrin samlas för att arbeta i nätverk och njuta av de många utställningarna. Den 26 januari till den 29 januari, 2012 förväntas över 2700 personer delta i den sjätte årliga London Affiliates Konferensen.

Allt börjar med en galakväll den 26, och iGB Affiliate Award ceremonin.
Övriga dagar har fokus på branschnyheter och tekniker. Avspänd atmosfär välkomnar utbyte av idéer och erfarenheter. Det finns goda möjligheter att bilda nätverk med affiliates, chefer, operatörer och talare.

Som vanligt finns det utrymme för nöjen som iGaming Serises Poker med fina priser, samt LAC Nätverks-nöjesdag. Faktureras som en eftermiddag enbart tillägnad nöjen med många småtävlingar.

Årets officiella LAC avslutningsfest kommer att hållas i Gilt Bar & Lounge på 14 New London Street, London som CasinoAffiliatePrograms.com älskvärt gick med på att sponsra. Lördagskvällens näverksfest kommer att hållas från 08:00 till sent.

Som alltid deltar partners i London Affiliates konferensen gratis, men glöm inte att meddela deltagande, och val av aktiviteter.